EI web de

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - SUMARI -

NOTÍCIES

Vuit ac­ti­vis­tes s’en­fron­ten a qua­tre anys de pre­só pel boi­cot a un can­tant si­o­nis­ta en el Ro­to­tom. Una ex­pro­pi­a­ció dei­xa­rà al des­co­bert un gran po­blat ibè­ric.

CINEMA

Què se n’ha fet de Me­na Su­va­ri, l’ob­ses­sió de Ke­vin Spa­cey a ‘Ame­ri­can be­auty’?

MOTOR

Què s’ha de fer si el cot­xe no s’en­ge­ga per l’ona­da de fred.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.