Llis­ta de nens

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - Tendències -

Les fa­mí­li­es que re­cor­ren a aquest pro­cés re­ve­len que el Go­vern es­pa­nyol es­tu­dia fer una llis­ta amb els noms d’aquests nens, i ai­xò els pre­o­cu­pa

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.