La Vanguardia (Català) - Culturas

Joc de miralls amb els actuals habitants de Bomarzo

- R.H.

En paral·lel al creixent interès internacio­nal per aquesta estranya òpera argentina i la investigac­ió d’Esteban Buch, el director, actor i músic argentí Jerry Brignone va fer fa deu anys un nou i fascinant pas endavant entorn d’aquest assumpte. La seva pel·lícula Bomarzo 2007 transforma l’enregistra­ment en àudio de l’estrena de l’òpera a Washington en la banda sonora per a un nou producte complex i sorprenent. Recrea la història del duc de Bomarzo, en el Renaixemen­t, la història que explica l’escriptor argentí, però la fa dialogar amb el present.

No és, esclar, la primera vegada que s’utilitza el mitjà cinematogr­àfic per filmar òperes en els seus escenaris originals. Ja ho va fer per exemple Gianfranco de Bosio l’any 1976 amb Tosca als seus espais romans, o com ho va intentar fer infructuos­ament Carlos Saura amb Carmen als carrers de Sevilla.

Però a Bomarzo 2007 actuen els habitants del poble en un doble joc: no només represente­n els personatge­s de l’òpera, els bomarzians del Renaixemen­t, sinó que es represente­n a ells mateixos en un doble joc de miralls. També la càmera viatja entre mons: se centra en el que queda del passat, els vestigis arqueològi­cs de l’època de la història, però també juga i fa jugar l’espectador amb la Bomarzo actual, en un ric trajecte intel·lectual entre la permanènci­a i el canvi.

La pel·lícula també explota l’ambigüitat sexual de l’obra, quan utilitza una actriu per representa­r el duc, un personatge geperut, estrafet i dèbil que es rebel·la contra el paper masculí en el qual no encaixa. En els nombrosos interludis orquestral­s de la partitura, la humiliació de l’adolescent defectuós es transforma en malson, intensific­at per l’ús de l’enregistra­ment nerviós càmera en mà (com en el mètode Dogma 95 de Von Trier) i el vibrant muntatge.

Les imatges cruels contribuei­xen a explicar una versió de la història de Bomarzo i també a explicar altres històries que en la visió de Brignone dialoguen amb aquesta. Per exemple, a la pel·lícula irrompen fotos de personatge­s nefastos de les dictadures argentines dels seixanta i setanta.

En només quatre dies d’enregistra­ment, el director Jerry Brignone va portar un mínim equip d’actors, camerògraf­s i assistents, i els va barrejar amb els habitants del poble de Bomarzo, als quals no van conèixer fins al primer dia del rodatge.

L’espectador sent que és una pel·lícula i alhora un documental, perquè tot està fent-se en el moment, gairebé sense assajos, i tot es va creant a la vista del públic. No es tracta d’una pel·lícula basada en una novel·la o en una obra de teatre, perquè la part musical es respecta religiosam­ent. És una altra cosa.

Bomarzo 2007 és un joc de rellotgeri­a i al mateix temps un exercici de llibertat absoluta.

 ??  ?? L’AUTOR Manuel Mujica Láinez (19101984) està considerat entre els més destacats escriptors argentins del segle XX
L’AUTOR Manuel Mujica Láinez (19101984) està considerat entre els més destacats escriptors argentins del segle XX
 ??  ?? L’ÒPERA Amb llibret del mateix autor, es va estrenar per primer cop a Washington. Ara arriba a Madrid en un nou muntatge
L’ÒPERA Amb llibret del mateix autor, es va estrenar per primer cop a Washington. Ara arriba a Madrid en un nou muntatge

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain