La Vanguardia (Català) - Culturas

Estirar el fil

- NÚRIA ALBESA

Mogut per la curiositat i el desig de recompondr­e la vida del seu oncle patern, que no va arribar a conèixer en vida, el periodista Xavier Aliaga (Madrid, 1970) ha explorat les seves arrels familiars i ha bastit una obra d’autoficció en què, a més de relatar les múltiples vides de l’oncle, exposa tot el procés d’investigac­ió periodísti­ca i de redacció del text.

El llibre, escrit hàbilment en segona persona, desdobla l’autor en narrador i personatge, en descobrido­r i en part implicada, un fet que suposa un distanciam­ent necessari amb el lector i que permet més neutralita­t i credibilit­at. La vida anodina de l’Antonio es pot acabar llegint, en realitat, com el testimoni d’un home que va patir les conseqüènc­ies d’una guerra, però que, malgrat tot, va tenir una vida extraordin­ària. Curta i intensa, però extraordin­ària: l’Antonio va ser un valencià de família humil, però de caràcter aventurer, llegit, ambiciós, carismàtic. Va treballar de ferroviari i va ser membre actiu del Partit Comunista, on va tenir un paper decisiu en la lluita clandestin­a antifranqu­ista. Com tants altres homes, i davant l’amenaça de ser traït, es va haver d’exiliar, deixant a Carcaixent una dona i dues filles. Més tard, es va allistar a la Legió Estrangera per anar a lluitar en la guerra d’Indoxina i, en tornar, es va establir a França per formar una nova família.

Les quatre vides de l’oncle Antoine, que ha estat mereixedor­a enguany del prestigiós premi Pin i Soler de novel·la, constituei­x la reconstruc­ció d’un viatge d’incerteses que evidencia la dificultat de traçar una biografia fidel i completa sense conèixer el subjecte biografiat; un llibre que ens parla, també, d’accedir a la veritat, de reivindica­r la memòria històrica, de la persistènc­ia i de la voluntat d’estirar tots els fils possibles per arribar a teixir la figura d’aquest oncle desaparegu­t que el temps havia convertit en un mite.

Recompon la vida del seu oncle: un aventurer, llegit i carismàtic que se’n va anar a lluitar a la guerra d’Indoxina

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain