La Vanguardia (Català) - Culturas

Castañeda a Toledo

-

L’últim quadre que deixa un artista en morir és més que un testament artístic, el fòssil de la seva vida. Recentment vaig poder contemplar Inconcluso d’Alfredo Castañeda a l’exposició monogràfic­a que li va dedicar el Museu Santa Cruz de Toledo. Un galiot antic s’endinsa en la profundita­t de l’oceà i a la llunyania s’albira una illa. Entro a la pintura i m’adono que és la premonició de la seva mort estranya. Castañeda va morir en inhalar un fong tòxic que hi havia als llibres antics que comprava al Rastro i utilitzava com a suport de les seves singulars pintures a cavall de Patinir i Magritte. Sempre vaig pensar que l’obra pot ser per a un artista la seva obsessió, no vaig creure mai que podria ser la seva assassina. Per a Castañeda va ser les dues coses alhora. Es va dedicar des de petit a dibuixar i a pintar, a autoretrat­ar-se amb gorra de copa i barba densa en un homenet que com un follet es desplega en imatges múltiples com les que projecten els miralls.

Va néixer el 1939 a Mèxic, on va voler ser arquitecte però de seguida es va encaminar a l’art i va desenvolup­ar el seu treball a Madrid. Va mirar de prop els mestres antics, es considerav­a deixeble de Fra Angelico, i va crear una veu pròpia a l’empara d’un món més oníric que surrealist­a, va desenvolup­ar un llenguatge inclassifi­cable que ressonava fort a les aigües mimètiques de la modernitat. Va exposar a Arco, on el va conèixer el promotor cultural Jorge Virgili, qui me’l va presentar en un dinar a Entre Suspiro y Suspiro, el restaurant mexicà que regenta la seva família al Madrid antic. El nom del restaurant explica la gramàtica de Castañeda: una amalgama de descripció virtuosa i fina ironia.

En la seva obra és gairebé tan important el que narra amb els seus pinzells o llapis que el que explica amb els seus títols: imatge i text van de bracet i es complement­en com passa amb els gravats de Goya. Cada trobada amb Alfredo va ser una revelació. El 2005 el vam exposar a la nostra antiga galeria. La retrospect­iva Tratado Nave-Gante que va poder veure’s a Toledo ratifica que no ens vam equivocar. Castañeda és un mestre de la figuració a la frontera de la realitat i el somni i els seus quadres leviten en un estat de vigília permanent, sempre intemporal­s, eterns. Embarco en la seva nau que solitària va al mar obert amb la certesa que el temps –l’únic crític de l’art– posarà les coses en el seu lloc i ens donarà la raó a aquells que creiem en el seu món fràgil i subtil. ARTUR RAMON

 ??  ?? Alfredo Castañeda: ‘Inconcluso’
Alfredo Castañeda: ‘Inconcluso’
 ??  ??

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain