No-fic­ció ca­ta­là

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Dissabte, 29 De Setembre Del 2018 -

1 21 lli­çons per al se­gle XXI 1/3 Yu­val No­ah Ha­ra­ri, Edi­ci­ons 62. As­saig so­bre el can­vi cli­mà­tic i les tec­no­lo­gi­es dis­rup­ti­ves

Es­ti­ma’m quan menys ho me­rei­xi 6/10

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.