Pas­qual, el Lliu­re i el po­ble ca­ta­là

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Llibre|s -

El di­rec­tor del te­a­tre, di­mi­tit ar­ran de les acu­sa­ci­ons d’una jo­ve ac­triu, rep el su­port d’un cen­te­nar de fi­gu­res il·lus­tres de l’es­ce­na ca­ta­la­na i es­pa­nyo­la però es­cas­sa re­ac­ció del pú­blic

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.