De la ira­ció

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Art|s - GONZAOS1 03 LUTZ BACHER: LEE HAR­VEY OSWALD INTERVIEW, 1976. Els tre­balls de Dou­glas van for­mar l’es­tè­ti­ca dels Black Pant­her.

L’ar­tis­ta, que no ha vol­gut re­ve­lar mai el seu nom re­al, s’ha in­ter­ro­gat ob­ses­si­va­ment so­bre Oswald, fins al punt d’ela­bo­rar un pro­jec­te ba­sat en una en­tre­vis­ta ima­gi­nà­ria amb ell i en fo­to­cò­pi­es de di­a­ris.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.