En­tre dos mons

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Llibre|s -

A dalt a l’es­quer­ra, el te­a­tre d’òpe­ra i ba­llet So­lo­miya Krus­hel­nitska de la ciu­tat de Lviv. Se­gui­da­ment, du­es fo­to­gra­fi­es de les vi­es que mar­quen el re­cor­re­gut del tram­via Elec­tron. A baix a la dre­ta, l’es­crip­tor Phi­lip­pe Sands

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.