Des­prés de l’as­saig

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Escenari|s -

De les es­tre­nes re­cents des­ta­quem ‘Kas­san­dra’, al TNC, de l’uru­gua­ià Ser­gio Blan­co, que tam­bé ha pre­sen­tat una al­tra de les se­ves obres al fes­ti­val Tem­po­ra­da Al­ta, ha­bi­tu­al apa­ra­dor per a les obres de cre­a­ció con­tem­po­rà­nia

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.