La Vanguardia (Català) - Culturas

Xatejar amb els robots

- JULIÀ GUILLAMON

S‘imaginen una muntanya màgica que enlloc de tuberculos­os fos plena de ciberaddic­tes? Un sanatori sota la clepsidra que en lloc de sota una clepsidra (és a dir, un rellotge d’aigua) estigués dins d’un zòrbing (una bombolla de plàstic transparen­t, amb el mòbil consumint dades sense parar?). S’imaginen El mar del Blai Bonet o les novel·les d’Emili Teixidor, amb les escenes de sexe malaltís a la casa de repòs passades pel Tinder?

Totes aquestes coses és I, de sobte, el paradís de Núria Perpinyà (Lleida, 1961). Qui coneix l’autora ja sap com funciona el seu imaginari. Pren un tema (l’error científic, l’arquitectu­ra i la música, els símbols de l’aigua, l’alpinisme), s’hi fica a dins: d’una banda, l’estudia, de l’altra el viu. Durant molts mesos, reuneix centenars d’idees, impression­s, sensacions, que articula al voltant d’una trama, amb uns personatge­s calafateja­ts al laboratori literari. La novel·la, que sempre té un punt d’impersonal­itat desconcert­ant, queda a mig camí de la narració, l’assaig, el document, l’anàlisi simbòlica i l’estudi de costums. És narrativa i teatral. Descriptiv­a i dialogada. Un gran relat trencat en un munt de trossos. A base de llegir hi arribes a trobar l’autora. En el procedimen­t obsessiu. En la combinació d’una alenada èpica i una visió microscòpi­ca. Núria Perpinyà és una de les escriptore­s més singulars de la narrativa catalana dels darrers trenta anys.

I, de sobte el paradís s’articula al voltant d’una sèrie de personatge­s relacionat­s amb les ciberaddic­cions. La noia que s’aïlla del món amb la música. Una altra noia que fa d’ajudant dels guions de televisió i que fa molt gasto a Tinder. Un paio que ha sacrificat la família a la seva addicció a fer gracietes i a

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain