Lleu­re

La Vanguardia (Català) - Diners - - EN PORTADA -

Creix un 7,8%

Aquest any, la par­ti­da na­da­len­ca de­di­ca­da al lleu­re, amb 82 eu­ros per ca­sa, és la que s’in­cre­men­ta més; aques­ta par­ti­da és la més al­ta res­pec­te a la res­ta de pa­ï­sos eu­ro­peus i se si­tua molt per so­bre de la mit­ja­na, que és de 45 eu­ros per ca­sa

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.