Jo­gui­nes

La Vanguardia (Català) - Diners - - EN PORTADA -

Un 60% de les ven­des anu­als

Poc ca­ni­ba­lit­zat pel ‘black fri­day’, el sec­tor de la jo­gui­na ca­da ve­ga­da es­go­ta més els ter­mi­nis de com­pra i con­cen­tra les ven­des més mas­si­ves les úl­ti­mes tres set­ma­nes de cam­pa­nya, in­clo­sa la pri­me­ra de ge­ner. La ven­da en lí­nia té una quo­ta d’un 18%

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.