‘Blockc­hain’

La Vanguardia (Català) - Diners - - EN PORTADA -

És la tec­no­lo­gia que hi ha dar­re­re les crip­to­di­vi­ses que ser­veix per dur a ter­me transac­ci­ons. L’ano­me­na­da ca­de­na de blocs és una xar­xa des­cen­tra­lit­za­da que re­gis­tra les da­des per ga­ran­tir-ne l’au­ten­ti­ci­tat.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.