Naka­mo­to

La Vanguardia (Català) - Diners - - EN PORTADA -

Sa­tos­hi Naka­mo­to és el cre­a­dor del sis­te­ma Bit­coin. La se­va iden­ti­tat és des­co­ne­gu­da. Els noms que han so­nat són el de Hal Fin­ney, Do­ri­an Sa­tos­hi Naka­mo­to, Craig Wright i Nick Sza­bo. Però no hi ha pro­ves.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.