ME­TRO ES­PEC­TA­CU­LAR

La Vanguardia (Català) - ES - - A Casa -

Pi­er­gi­or­gi­oM. San­dri De llocs de tràn­sit, a llocs per que­dar-s’hi. Per con­tem­plar-los, em­ba­da­lir-s’hi i fo­to­gra­fi­ar-los. Un re­cor­re­gut sub­ter­ra­ni per les es­ta­ci­ons de me­tro més bo­ni­ques del món

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.