Sma­lle Tech­no­lo­gi­es

La Vanguardia (Català) - ES - - Esfutur -

apro­fi­ta el vai­vé de les ona­des per cre­ar ener­gia elèc­tri­ca apli­ca­ble a bo­ies i ve­lers

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.