So­na bé

La Vanguardia (Català) - ES - - Bouleavard -

A ho­res d’ara ja hau­rem en­tès que Pitts­burgh és una ciu­tat molt cul­ta. Doncs per con­fir­mar-ho te­nim el Cul­tu­ral Dis­trict a la part del cen­tre. D’en­tre els te­a­tres i ins­ti­tu­ci­ons de la zo­na, des­ta­quem la Pitts­burgh Symp­hony, fa­mo­sa mun­di­al­ment per les se­ves mag­ní­fi­ques in­ter­pre­ta­ci­ons. Heinz Hall. Penn Ave, 600. Pitts­burgh. Tel. | +1 412 392 4900

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.