Des de sem­pre

La Vanguardia (Català) - ES - - Bouleavard -

L’Om­ni Wi­lli­am Penn Ho­tel de Pitts­burgh és un d’aquells clàs­sics amb so­le­ra que des­pre­nen que sa­ben es­tar pels qua­tre cos­tats. És gran, molt, però a l’es­til de prin­ci­pis del se­gle XX. Els seus grans sa­lons old sty­le són­molt de­man­dats per a ca­sa­ments i ce­le­bra­ci­ons. Wi­lli­am Penn Pla­ce, 530. Pitts­burgh. Tel. | +1 412 281 7100

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.