Ha­rold Ra­mis Atra­pat en el temps

La Vanguardia (Català) - ES - - Bouleavard -

Un film so­bre la frus­tra­ció i com­fer un gir de 180º a una vi­da, ex­pli­cat amb un to que re­cor­da l’obra de Frank Ca­pra. En an­glès es ti­tu­la Ground­hog day (El dia de la mar­mo­ta).

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.