Per co­men­çar el dia

La Vanguardia (Català) - ES - - Bouleavard -

Pa­me­la’s Di­ner, a l’Strip Dis­trict, és fa­mós pels seus pan­ta­gru­è­lics es­mor­zars, pu­bli­ci­tats com“els mi­llors de la ciu­tat”. Te­nen jus­ta fa­ma el seus creps amb na­ta, que aquí ano­me­nen crep sty­le

pan­cakes. Se­gons sem­bla, són les pre­di­lec­tes de la pri­me­ra da­ma dels Es­tats Units, Mic­he­lle Oba­ma. 60 21st Stre­et, Pitts­burgh. Tel. | +1 412 281 6366

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.