AL­GU­NA CO­SA VAMALAMENT...

La Vanguardia (Català) - ES - - Esfutur -

Mals re­sul­tats

a la fei­na (o a la car­re­ra). No es ren­deix co­ma­bans (o com s’es­pe­ra­ria) Sen­sa­ció per­ma­nent d’ab­sèn­cia d’in­terès, fal­ta de con­cen­tra­ció

Fal­ta d’en­tu­si­as­me,

so­bre­tot si es com­pa­ra­am­bels al­tres col·le­gues del ram

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.