AL FI­NAL TOTS IGUALS...

La Vanguardia (Català) - ES - - A Ca­sa -

Cal anar amb molt tac­te amb el postu­reig ja que el que mol­tes ve­ga­des es fa per di­fe­ren­ci­ar-se de la res­ta, per ser re­al­ment únic, és el que aca­ba per igua­lar-nos a tots... En fi, que els que postu­re­gen mol­tes ve­ga­des

aca­ben con­fo­nent-se amb la mas­sa de la res­ta de ‘postu­re­ja­dors’

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.