Mo­del

La Vanguardia (Català) - Motor - - NOVETAT -

Mo­tor Ci­lin­dra­da Po­tèn­cia mà­xi­ma Ve­lo­ci­tat mà­xi­ma De 0 a 100 km/h Con­sum mit­jà Llarg / Am­ple / Alt Pes Male­ter Ga­ran­tia Web PREU 4 ci­lin­dres. Dièsel

2.776cc 200 CV a 3.600 rpm

172 km/h 10,7 se­gons

8,7 li­tres 475/188/180 2.073 kg 498 li­tres 2 anys sen­se lí­mit de km

jeep.es 45.350€

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.