DS 5 THP Sport

La Vanguardia (Català) - Motor - - NOVETAT -

Mo­tor Ci­lin­dra­da Po­tèn­cia mà­xi­ma Ve­lo­ci­tat mà­xi­ma De 0 a 100 km/h Con­sum mit­jà Llarg / Am­ple / Alt Pes Male­ter Ga­ran­tia Web PREU 4 ci­lin­dres. Ga­so­li­na

1.598cc 211 CV a 6.000 rpm 235 km/h 8,1 se­gons

6,2 li­tres 453/187/150 cm 1.504 kg 468 li­tres Dos anys sen­se lí­mit de km ci­tro­en.es 36.400 €

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.