Sen­se can­vi au­to­mà­tic.

La Vanguardia (Català) - Motor - - COTXE DE LA SETMANA -

La gam­ma de mo­tors, tant els de ga­so­li­na tres ci­lin­dres com el di­è­sel de 90 CV, es com­bi­nen úni­ca­ment amb una cai­xa de can­vis ma­nu­al.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.