Vi­sió poste­ri­or.

La Vanguardia (Català) - Motor - - COTXE DE LA SETMANA -

L’i20 Ac­ti­ve pot dis­po­sar d’una pràc­ti­ca cà­me­ra de vi­sió poste­ri­or per fa­ci­li­tar les ma­ni­o­bres mar­xa en­re­re.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.