Ren­di­ment.

La Vanguardia (Català) - Motor - - PROVA -

La ver­sió di­è­sel de 180 CV ofe­reix unes pres­ta­ci­ons ele­va­des, con­sum re­du­ït i com­por­ta­ment efi­caç so­bre qual­se­vol ti­pus de tra­çat.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.