TYRA BANKS

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - GENTTV -

La mo­del i pre­sen­ta­do­ra d’america’s Next Top Mo­del ha aco­mi­a­dat en mas­sa el ju­rat del con­curs, Ni­gel Barker, Jay Ma­nu­el i Miss Jay Ale­xan­der, els seus com­panys des del co­men­ça­ment del pro­gra­ma.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.