BRIT­TANY PI­ER­CE

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - GENTTV -

A l’ac­triu de Glee li han sos­tret del mò­bil unes imat­ges en què sor­tia des­pu­lla­da. Al­ho­ra, s’han fil­trat a in­ter­net unes imat­ges de la se­va com­pa­nya, Naya Ri­ve­ra, fent strip­te­a­se.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.