‘AL RO­JO VI­VO’

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - GENTTV -

El pro­gra­ma de de­bats so­bre l’ac­tu­a­li­tat de La Sex­ta, pre­sen­tat per An­to­nio García Fer­re­ras, es­tà gua­nyant adep­tes dia a dia. Ja es­tà molt a prop de con­ver­tir-se en la tercera op­ció ma­ti­nal.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.