CE­RE­MO­NIA DE LOS OS­CAR (85.ª EDI­CI­ÓN)

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - GENTTV -

La ma­ti­na­da de diu­men­ge a di­lluns, po­drem se­guir, a Ca­nal+ 1 i en ri­go­rós di­rec­te, tot el que pas­si a la ga­la dels Os­car, que es­ta­rà pre­sen­ta­da per Seth McFar­la­ne i en què com­pe­ti­ran pe­llí­cu­les com Ar­go, Djan­go Unc­hai­ned, Bestias del sur sal­va­je o Ze­ro Dark Dirty. Per als ci­nè­fils que vul­guin dor­mir, n’hi hau­rà un re­sum di­lluns (a les 22 h).

02.30 h, CA­NAL+ 1

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.