BLAN­CA­NI­E­VES

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - HI- TECH -

Edi­ció li­mi­ta­da del film di­ri­git per Pa­blo Berger, am­bi­en­tat a l’Es­pa­nya dels anys 20, que, amb Ma­ri­bel Ver­dú com a pro­ta­go­nis­ta, va tri­om­far als pre­mis Goya.

PREU: 20,50 € (blu-ray)

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.