CA­TA­LU­NYA:

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIESTV -

Els del pro­gra­ma de sà­ti­ra es­por­ti­va Crackò­via con­ti­nu­en de­mos­trant, set­ma­na a set­ma­na, que són uns cracs. Per ai­xò, l’au­di­èn­cia els dó­na su­port in­con­di­ci­o­nal­ment.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.