LA CÚ­PU­LA / REVOLUTION

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - PORTADA -

DU­ES SÈ­RI­ES DE CI­ÈN­CIA-FIC­CIÓ QUE BUS­QUEN EL SE­GUI­MENT QUE VA TE­NIR EN EL SEU MO­MENT ‘PER­DI­DOS’, LA PRO­DUC­CIÓ QUE VA PERFECCIONAR LES BA­SES DEL ‘HIGH CON­CEPT’

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.