Di­me­cres 5

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - VIURE TV -

22.30 EUA DIR.: MA­RIO VAN PEEBLES. INT.: WES­LEY SNI­PES, CY­BILL SHEP­HERD, LUIS GUZMAN. Lucky és un ex­con­vic­te. Cons­ci­ent que co­met un error, de­ci­deix ce­le­brar l’ani­ver­sa­ri d’un gàngs­ter, però tot apun­ta que es trac­ta d’una tram­pa que el re­la­ci­o­na amb una ban­da de po­li­ci­es cor­rup­tes.

17.20

ITA DIR.: EN­ZO BARBONI. INT.: BUD SPENCER, LUCIANO CATENACCI, TE­REN­CE HILL. Dos atu­rats en­tren a ro­bar en una co­mis­sa­ria de po­li­cia en lloc d’una bo­ti­ga. És ales­ho­res que Bud Spencer i Te­ren­ce Hill re­par­tei­xen lle­nya, cops de col­ze i pa­ta­ca­des a tort i a dret.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.