QUI ÉS QUI?

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NEWS -

A la pà­gi­na an­te­ri­or, d’es­quer­ra a dre­ta i de dalt a baix, Stockard Chan­ning, Henry Tho­mas, Ed As­ner, Su­san Su­lli­van, Wi­lli­am R. Mo­ses i Eric Da­ne. So­ta aques­tes lí­ni­es, els ma­tei­xos ac­tors tal com són ac­tu­al­ment, en­ca­ra que no en el ma­teix or­dre. En­de­vi­neu qui és qui?

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.