La Vanguardia (Català)

Personatge­s que toquen la fibra per Nadal

- IRINA KYLISH Barcelona Antonio, Bar

UN ANY MÉS, LES CAMPANYES PUBLICITÀR­IES NADALENQUE­S HAN OPTAT PER UNA TEMÀTICA EMOCIONAL AMB LA INTENCIÓ D’APROXIMAR-SE ALS CLIENTS

Quan arriba Nadal, es respira una atmosfera diferent. La decoració dels carrers es sincronitz­a perquè una vegada caiguda la nit, cada racó quedi il·luminat. Les cases es decoren acuradamen­t i els aparadors de les botigues es vesteixen de gala. És llavors quan apareixen a la televisió els clàssics anuncis d’aquestes dates. I sent una època de l’any tan propícia per arribar a la fibra sensible de la gent, els anunciants ideen espots que busquen emocionar i commoure els espectador­s. És la manera que després, al supermerca­t, recordin la marca.

Moltes empreses decideixen optar per aquesta estratègia. No per casualitat, sinó amb un objectiu concret, vendre el màxim possible.

Un exemple d’això és l’anunci de la loteria de Nadal, que cada any es posiciona entre els més populars. Juan García Escudero, director creatiu de l’anunci, que per segon any consecutiu s’ha encarregat a la seva agència de publicitat, Leo Burnett, explica que la seva prioritat és transmetre la idea de compartir.

Aquest any la seva proposta és un personatge d’animació, Justino, l’empleat nocturn d’una fàbrica de maniquins que ha robat el cor als espectador­s amb una commovedor­a història que reivindica els valors de Nadal. L’agència aposta per seguir la línia de l’any passat, l’anunci

que anava de boca en boca, i mantenir el seu alt component emotiu.

Però al capdavall si deixem de banda la part creativa dels anuncis, la seva raó de ser és la d’incentivar el comerç, especialme­nt en unes dates que són clau per als negocis. “Aquest tipus de campanyes amb component emotiu són fruit del consumisme, que es canalitza en forma d’històries i es veu transforma­t en valors com la solidarita­t i la caritat”, explica Vicent Borrás, sociòleg i professor de la Universita­t Autònoma de Barcelona. “Tendim a recordar anuncis que ens arriben”, explica Borrás sobre la raó dels continguts emotius.

L’estacional­itat és també un element important a l’hora de pensar una campanya de publicitat. Com passa en altres períodes de l’any, hi ha productes que augmenten sistemàtic­ament les vendes amb l’arribada de Nadal, i els anuncis són un recordator­i que existeixen, subratlla Vicent Borrás. La tradició, les reunions familiars, són continguts que potencien el “valor humà” i les campanyes de publicitat inclouen també els regals als éssers estimats com una forma de gratificac­ió. “És aquí quan podem dir que el consum fa funcionar aquests valors” afirma aquest sociòleg.

Borrás també destaca que els anuncis emotius desperten l’empatia en els espectador­s fent que se sentin identifica­ts amb els protagonis­tes i que, per tant, es creï un vincle més estret entre l’espectador i la marca.

Aquest any, doncs, no ha estat menys, i la xarxa i la televisió s’han inundat d’anuncis lacrimògen­s. Un anunci provinent de la cadena de supermerca­ts alemanya Edeka ha tret alguna que altra llàgrima a més d’un, mostrant un solitari ancià que fingeix la seva mort per reunir tota la seva família que viu lluny per Nadal.

La solitud és un tema molt socorregut per les campanyes nadalenque­s, ja que és una matèria sensible per a molts. Però no l’únic. La solidarita­t, la companyoni­a i la unitat també es troben entre les trames més utilitzade­s. Una altra temàtica que triomfa durant aquestes dates i que s’ajusta a la realitat de molts és la d’aquells que tornen a casa per Nadal. La cadena de venda de joguines Toys‘r’us revela el moment en què un fill es retroba amb la seva mare que torna a casa del servei militar per a les festes, apel·lant a aquests moments.

La tendència està clara. La publicitat emocional es corona com la més exitosa de la campanya nadalenca posant èmfasi en l’esperit de Nadal.

En definitiva, siguin quins siguin les raons que catapulten aquests anuncis singulars a la categoria d’icona nadalenca, està clar que es guanyen un buit a la nostra retina, un record que roman amb el pas dels anys. L’anunci d’El calb de la loteria de Nadal ” o el de Torna a casa per Nadal són a dia d’avui uns clàssics de la publicitat i un model a seguir per altres campanyes.

 ??  ?? L’AVI Un home que viu sol i els fills del qual viuen lluny comunica la seva mort per poder reunir a tota la família per Nadal
L’AVI Un home que viu sol i els fills del qual viuen lluny comunica la seva mort per poder reunir a tota la família per Nadal
 ??  ?? DONA SOLDAT Una dona soldat torna a casa per Nadal just en el moment en què el seu fill i el seu marit estan obrint els regals
DONA SOLDAT Una dona soldat torna a casa per Nadal just en el moment en què el seu fill i el seu marit estan obrint els regals
 ??  ?? JUSTINO és un vigilant d’una fàbrica de maniquins que rep un dècim dels seus companys
JUSTINO és un vigilant d’una fàbrica de maniquins que rep un dècim dels seus companys
 ??  ?? FAMÍLIA THOMAS Una família se salva d’un incendi originat a casa, que queda totalment destruïda. Els veïns s’uneixen per arreglar-la
FAMÍLIA THOMAS Una família se salva d’un incendi originat a casa, que queda totalment destruïda. Els veïns s’uneixen per arreglar-la
 ??  ?? SOL A LA LLUNA Un ancià solitari a la Lluna és albirat per una nena que li envia en globus un regal molt especial
SOL A LA LLUNA Un ancià solitari a la Lluna és albirat per una nena que li envia en globus un regal molt especial
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain