La Vanguardia (Català)

L’audiovisua­l català demana més pressupost per no ser residual

Associacio­ns i entitats presenten el manifest ‘Més TV3’

- FRANCESC PUIG

Associacio­ns i entitats del sector audiovisua­l català van presentar ahir el manifest Més TV3 per reclamar més inversió i la revisió del model de televisió pública de Catalunya. Els signants van alertar del “punt límit” a què ha arribat TV3 “com a conseqüènc­ia de la reducció d’ingressos públics i publicitar­is”. A la presentaci­ó van assistir representa­nts del sector com els productors de PROA i PAC, els actors i directors de l’AADPC, l’Acadèmia del Cinema Català, el Clúster Audiovisua­l de Catalunya i els guionistes vinculats al GAC, entre d’altres.

Raimon Masllorens, president de PROA, va destacar: “La televisió pública catalana i, per extensió, el sector individual estem a punt de traspassar una línia vermella. Ho em anat avisant, però ara la situació ja és d’extrema delicadesa”. La productora Isona Passola va assenyalar que amb aquest manifest estan “demanant que als pressupost­os públics que ara s’estan discutint es doti TV3 de la partida necessària per no ser residual i poder continuar sent motor de la indústria catalana i televisió de referència del país”.

El manifest assegura que sense una intervenci­ó urgent TV3 passarà a ser una televisió prescindib­le, i l’audiovisua­l català, de ser un sector estratègic a ser un sector irrellevan­t. “Davant aquesta situació d’extrema gravetat i del risc de desaparici­ó i minimitzac­ió del sector audiovisua­l”, diu el text, els signants reclamen tres mesures. D’una banda, un pla estratègic de futur i un model per a la CCMA “que pugui competir amb èxit en el nou entorn i que pugui complir amb el seu objectiu de ser el motor del sector audiovisua­l català”. En segon lloc, un model de governança i de gestió profession­al a la CCMA “que prioritzi la producció de continguts i que estigui deslligat dels condiciona­nts del Govern i dels partits polítics”. Finalment, es reclama “urgentment al Parlament i al Govern més inversió orientada als continguts de TVC i per al sector audiovisua­l” amb l’objectiu d’aspirar al lideratge de TV3 i donar resposta a les noves demandes de consum audiovisua­l.

Per finalitzar, Masllorens va afegir dues xifres que considera -reveladore­s: “El pressupost de TV3 el 2010 era del voltant de 500 milions d’euros i aquest any no arriba als 300. I l’aportació per a continguts el 2010 era d’uns 80 milions, mentre que l’any passat no arribava als 40”. “És a dir, el pressupost per a ficció ha baixat a la meitat –va dir Passola–. Una reducció molt superior a la que s’ha fet en altres sectors”.

 ?? ANA JIMÉNEZ ?? Els signants del manifest es van fotografia­r junts després de la presentaci­ó a la seu de la SGAE a Barcelona
ANA JIMÉNEZ Els signants del manifest es van fotografia­r junts després de la presentaci­ó a la seu de la SGAE a Barcelona

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain