La Vanguardia (Català)

Alemanya aposta per més càmeres de vigilància

El Parlament aprova noves mesures contra el terrorisme

- MARÍA-PAZ LÓPEZ Berlín. Correspons­al

Els atacs d’islamistes radicalitz­ats que va patir Alemanya durant l’any passat, i en concret l’atemptat de desembre contra una fira de Nadal de Berlín en la qual van morir dotze persones, han propiciat un intens debat polític sobre seguretat que va generant pautes d’actuació. Així, a la matinada de dijous a divendres, després d’una dilatada sessió parlamentà­ria, el Bundestag (Cambra Baixa) va aprovar una sèrie de mesures de seguretat, entre elles la instal·lació de més càmeres de vigilància en espais públics, i fins i tot als uniformes de la policia.

Entre els llocs on les empreses privades de seguretat podran ara instal·lar videocàmer­es amb més facilitat figuren centres comercials, aparcament­s, estadis i poliesport­ius, i trens i autobusos, mentre que els agents de policia podran instal·lar petites càmeres portàtils al seu uniforme. A més, la policia federal tindrà la potestat de col·locar sistemes de vigilància que llegeixin i documentin de manera automàtica les matrícules dels vehicles a les fronteres.

El Govern de coalició de democristi­ans i socialdemò­crates, amb la cancellera democristi­ana, Angela Merkel, al capdavant, argüeix que amb aquestes disposicio­ns es podrà protegir millor la població. El text es basa en un paquet de propostes sobre seguretat interior anunciades l’any passat pels ministres d’Interior, el democristi­à Thomas de Maizière, i de Justícia, el socialdemò­crata Heiko Maas. Però l’oposició, formada per Aliança 90-Els Verds i el partit esquerrà Die Linke, va criticar les mesures argumentan­t que laminen llibertats fonamental­s dels ciutadans sense que això garanteixi millores en la seguretat pública.

En realitat, les autoritats de protecció de dades dels lands hauran de continuar revisant i autoritzan­t les peticions per instal·lar videocàmer­es –per exemple en uns grans magatzems o en un gimnàs–, però ara estaran citades a pensar més en termes de seguretat. De fet, el text inclou una modificaci­ó legal qualifican­t d’“especial interès” la protecció de la vida, de la salut i de la llibertat. Segons alguns experts, aquest canvi dificultar­à en el futur al·legar el dret a la privacitat per bloquejar qualsevol nova mesura de vigilància.

D’altra banda, el Govern va patir ahir un contratemp­s quan el Bundesrat (Cambra Alta) va rebutjar considerar “països segurs” Algèria, el Marroc i Tunísia, una qualificac­ió que formava part del pla de Merkel per accelerar el rebuig de les sol·licituds d’asil de ciutadans d’aquells països. La proposta havia passat el tràmit del Bundestag, però davant els dubtes suscitats sobre el respecte als drets humans en aquells països, el juliol passat va ser retirada de l’ordre del dia del Bundesrat –la cambra representa­tiva dels lands– poc abans que toqués celebrar-se la sessió.

Ahir el text va tornar al ple de la mà del land de Baviera, governat pels socialcris­tians de la CSU, socis de la CDU de Merkel, i partidaris d’endurir les lleis d’asil. Però no va ser aprovat davant el vot contrari dels lands en els governs de coalició del qual participen Els Verds o Die Linke. Aquests partits van recordar que a Tunísia l’homosexual­itat està penada, que a Algèria els violadors que es casen amb les seves víctimes menors d’edat queden sense càstig i que al Marroc es persegueix els qui reivindiqu­en la independèn­cia del Sàhara Occidental.

En política d’asil, el Bundesrat rebutja considerar “països segurs” Algèria, Tunísia i el Marroc

 ?? MICHAEL SOHN / AP / ARXIU ?? Merkel i el primer ministre del Canadà, Justin Trudeau, van visitar fa un mes el lloc de l’atemptat de desembre passat a Berlín
MICHAEL SOHN / AP / ARXIU Merkel i el primer ministre del Canadà, Justin Trudeau, van visitar fa un mes el lloc de l’atemptat de desembre passat a Berlín

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain