La Vanguardia (Català)

L’artista s’exposa

‘Joan Ferrer s’exposa’, del 29 de juliol al 26 d’agost al Konvent

- Barcelona JOAN FERRER

Quan l’artista no només és l’artífex d’una mostra, sinó que decideix formar-ne part i convertir-se en el centre, l’exposició es comença a omplir de matisos. I és que no només s’exposa l’obra, també l’artista mateix. I entre ells dialoguen.

Joan Ferrer s’exposa és el nom de la mostra que des d’ahir dia 29 fins al 26 d’agost tindrà lloc al Konvent, un antic convent de monges de finals del S.XIX reconverti­t en un centre artístic multidisci­plinari. Una cita per a aquells que vulguin veure més de prop el talent d’aquest pintor i activista cultural. Joan Ferrer és un artista de Berga influït pels corrents postimpres­sionista i cubista i interessat en la representa­ció d’interiors humils del paisatge humà berguedà i els paisatges exteriors. Convençut que “l’art ajuda a transforma­r la societat perquè permet aturar el temps i escoltar”, ara ho plasma a la seva obra Un o dos minuts de silenci, que anirà elaborant en el transcurs de l’exposició. El veurem pensar, pintar, dubtar, preguntar i dialogar. Nu i sense embuts. La intervenci­ó serà retratada pel fotògraf Jordi Plana.

A més, hi haurà els Impromptus, això és, diversos músics convocats al llarg de tot l’agost que acompanyar­an el creador i faran créixer la pintura perquè es converteix­i en una nova manifestac­ió. La gastronomi­a, centrada en els productes de la terra, també es farà un forat en l’esdevenime­nt. Una experiènci­a artística en un lloc privilegia­t de Berga: el Konvent. Allà s’establirà el taller en el qual l’artista dialogarà amb la seva obra.

 ??  ?? KONVENT.DEL 29/VII AL 26/VIII
KONVENT.DEL 29/VII AL 26/VIII

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain