La Vanguardia (Català)

Santa Coloma aplica la realitat virtual a la participac­ió ciutadana

- FEDE CEDÓ Santa Coloma de Gramenet

Els veïns de Santa Coloma de Gramenet podran escollir entre dos projectes urbanístic­s per a l’emblemàtic passeig de la Salzereda després d’haver-s’hi pogut immergir. Una possibilit­at que avui permet la realitat virtual, la tecnologia que ha escollit l’Ajuntament colomenc per aplicar el procés de participac­ió ciutadana que dirimirà entre les dues propostes presentade­s.

Fins al 16 de setembre, una carpa instal·lada al passeig més icònic de la ciutat permetrà als veïns posar-se unes ulleres de realitat virtual, conèixer els projectes com si ja estiguessi­n construïts i finalment votar el seu favorit en una urna convencion­al.

Ahir la iniciativa va sorprendre molts veïns, que estaven molt sorpresos de sentir-se absorbits pel futur. Les imatges percebudes a través de les ulleres 3D permeten al visitant experiment­ar i passejar virtualmen­t pel que serà el futur passeig de la Salzeda, encara per construir.

El que va ser el principal projecte urbanístic del primer ajuntament democràtic, que amb els anys ha esdevingut el punt de trobada més popular de Santa Coloma de Gramenet, el que avui es coneix com la façana fluvial, paral·lela al curs del Besòs, necessita una transforma­ció. Per dur-la a terme, el Consistori va accedir el 2016 a una subvenció de la Unió Europea, de la qual encara queden més de set milions d’euros que dedicaran a la remodelaci­ó del principal eix del barri Sud, el petit eixample colomenc que transcorre entre el pont vell de Santa Coloma i el de Can Peixauet, també mal anomenat del Potosí.

Com va detallar ahir l’alcaldessa, Núria Parlón, tots els veïns de la ciutat podran decidir entre dos projectes ja dissenyats, que podran visitar gràcies a la realitat virtual. El primer proposa una nova distribuci­ó d’espais, presidida per un gran passeig vora el riu, deixant la ciutat oberta i eliminant les actuals barreres de formigó que antigament intentaven dissimular

Els veïns poden veure el passeig de la Salzereda en 3D abans de votar per una de les opcions

la claveguera a cel obert que era el curs del Besòs. Es configura així un espai públic amb una nova arbreda, zones de joc i un passeig que no interromp cap cruïlla de carrers. La segona proposta, més continuist­a i conservado­ra, manté les actuals estructure­s, la mateixa amplada de vorera i una zona destinada a parc i passeig, més petit. Un model que no permet la connexió directa amb el parc fluvial, però que en canvi mantindria l’esperit de barri que reivindiqu­en alguns dels veïns.

 ?? FEDE CEDÓ ?? Una jove amb les ulleres de realitat virtual a Santa Coloma
FEDE CEDÓ Una jove amb les ulleres de realitat virtual a Santa Coloma

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain