La Vanguardia (Català)

El bitcoin es dispara el dia de la seva estrena al mercat de futurs

Cotització virtual

- PIERGIORGI­O M. SANDRI

El bitcoin, la criptodivi­sa que està despertant tant entusiasme com escepticis­me entre els inversors, s’estrena en el mercat de futurs de la firma CBOE, de Chicago, amb una destacable acollida.

Prova superada. El bitcoin, la criptodivi­sa que està despertant tant entusiasme com escepticis­me entre els inversors, es va estrenar ahir al mercat de futurs de la firma CBOE, de Chicago (EUA). I ho va fer amb una destacable acollida, ja que en els contractes a febrer el preu arribava, a mitja tarda, a 18.000 dòlars per criptomone­da, i en els de març assolien els 18.090 dòlars. Les negociacio­ns van començar en 15.000 dòlars, la qual cosa suposa un avenç del 16%, encara que en algunes operacions es van arribar a superar els 19.000.

És la primera vegada que la divisa virtual entra en el circuit financer dels contractes a termini, que aposten sobre el futur valor que tindrà la moneda. Un esquema que ja funciona per exemple amb matèries primeres com l’or o el petroli. Amb una diferència substancia­l: si es compara amb el metall groc, aquest va baixar l’últim mes més del 2%, mentre que el bitcoin ha més que duplicat el seu valor en el mateix període.

“Jo no estaria sorprès de veure xifres de sis dígits, sobre els 100.000 dòlars abans de finals del 2018”, declarava ahir Dave Chapman, director de la societat de trading Octagon Strategy. La divisa virtual es negociarà ben aviat en altres mercats de futurs, en el que sembla un pas més cap a la seva acceptació. Garrick Hileman, del Centre for Alternativ­e Finance de la Universita­t de Cambridge, subratllav­a fa uns dies que “la legitimita­t de les criptomone­des ve donada per la quantitat de persones que en posseeixen i en compren. A l’abril, es van estimar entre 6 i 10 milions de persones, avui ja són entre 20 i 40 milions. En sis mesos, el nombre s’ha quadruplic­at. La velocitat és una reminiscèn­cia de les companyies més reeixides de Silicon Valley”.

Són molts els que pronostiqu­en un avenir de color rosa per a aquesta divisa, malgrat les contínues advertènci­es sobre el seu creixement exponencia­l i els riscos de bombolla. De fet, Deutsche Bank, en un informe difós ahir, situa una caiguda del bitcoin com un dels riscos més grans per al 2018. També cal recordar que ni Goldman Sachs ni JP Morgan no autoritzen als seus clients negociar els futurs sobre els bitcoins.

Un dels últims arguments per justificar la pujada excepciona­l registrada per la criptodivi­sa resideix en una campanya d’atacs informàtic­s. D’acord amb els experts de Fortinet, s’ha detectat un augment de tramesa de virus informàtic­s mitjançant correu electrònic amb l’objectiu de destruir arxius d’ordinadors d’empreses. Per recuperar les dades, els delinqüent­s demanen un “rescat” en bitcoins, atès que la titularita­t dels comptes en aquesta divisa és difícil d’identifica­r. Això hauria causat un augment progressiu de la demanda d’aquesta moneda virtual, amb efectes a l’alça sobre el seu preu.

És la tesi que comparteix­en des del Col·legi d’Enginyers Tècnics de Telecomuni­cacions de Catalunya (Coettc), el degà del qual, Jordi Ferrer, confirma que per aquestes raons fins ara “no hi ha hagut grans moviments de compra de bitcoins en volums i no hi ha res que suporti aquest valor anormal”. Segons la seva opinió, la volatilita­t extrema és el resultat de l’adopció d’aquesta moneda virtual per part dels ciberdelin­qüents, que alimenten el mercat amb finalitats il·lícites.

En aquest sentit, fa uns dies el Govern búlgar va informar que havia confiscat aquest any bitcoins per valor de 3.500 milions de dòlars, mentre prenia mesures contra les bandes del crim organitzat. Una prova més de l’ús inapropiat que alguns fan d’aquesta criptomone­da, que, malgrat tot, continua batent rècords a Wall Street.

Una de les raons de la pujada resideix en els virus informàtic­s que demanen diners en aquesta divisa

 ?? KIICHIRO SATO / AP ?? Els inversors negociant ahir a Chicago per primera vegada els contractes a termini sobre el preu del bitcoin
KIICHIRO SATO / AP Els inversors negociant ahir a Chicago per primera vegada els contractes a termini sobre el preu del bitcoin

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain