La Vanguardia (Català)

12 mesos, 12 llibres

Les bibliotequ­es de Barcelona expandeixe­n el projecte del Velocirept­e, que promou la lectura

- PAULA SÁEZ

El Velocirept­e és un projecte que va néixer l’any 2016 a la biblioteca Sagrada Família amb l’objectiu d’estimular la lectura. Per aconseguir-ho, es desafia els usuaris a llegir llibres que ells potser no haurien escollit. Cada mes es tria un tema, per exemple, “Àfrica”, “monstres” o “dones que trenquen esquemes”... Dotze mesos, dotze llibres.

La primera edició va tenir lloc l’any passat i es va limitar a la biblioteca Sagrada Família. En vista de l’èxit que va tenir, es va proposar expandir aquesta iniciativa, i passarà a formar part integral de la xarxa de bibliotequ­es de la ciutat de Barcelona de cara al 2018.

Mereix una menció especial la imatge utilitzada aquest any, el velocilect­or, elaborada a partir d’un dibuix de l’aclamat il·lustrador Enrique Corominas, que ha treballat en Cançó de gel i foc, la saga mundialmen­t coneguda de George R.R. Martin en què s’ha basat la telesèrie Joc de trons.

El programa funciona seguint una sèrie de pautes. Per iniciarse en el repte, els usuaris interessat­s a formar part del programa s’hi inscriuran en qualsevol biblioteca de la ciutat i rebran una targeta, un “passaport”, amb 12 caselles que se segellen a mesura que van passant els mesos. Cada mes té una temàtica específica. A part de les esmentades (“Africana” al gener, “Amb un monstre com a protagonis­ta” al febrer i “Sobre dones pioneres” al març), els programado­rs proposen el lema “Amb un llibre com a protagonis­tes” a l’abril, “D’un poeta contempora­ni” al maig, “Amb molt ritme (literatura i música) al juny, “On surti París” al juliol i “Sobre l’estiu” a l’agost. Després de les vacances d’estiu es proposaran llibres sobre Barcelona al setembre, “Amb visió cinematogr­àfica” a l’octubre, “On aparegui animal domèstic” al novembre i “Sobre el menjar” per acabar el cicle, al desembre.

Perquè els lectors que s’afegeixin al repte no es perdin en un mar de llibres, els biblioteca­ris han elaborat dotze guies de lectures que engloben aproximada­ment un centenar de títols en cadascuna de les categories especifica­des. A més a més, totes les bibliotequ­es tindran un espai expositiu dedicat al Velocirept­e en què es recolliran aquestes propostes de lectures per a cada mes. Dins d’aquestes guies hi

Els participan­ts hauran de superar un repte literari plantejat cada mes pels biblioteca­ris

haurà una distinció entre lectures per a nens i per a adults, perquè tots puguin participar en el Velocirept­e independen­tment de l’edat.

Amb aquesta iniciativa, a més de promoure la lectura i fer sortir de la zona de confort a què cada lector està acostumat, es vol promoure la comunicaci­ó entre els anomenats “velocilect­ors” creant espais de diàleg per comentar les obres llegides.

A banda del registre físic que es durà a terme a la xarxa de bibliotequ­es, també s’ha establert un lloc web, Velocirept­e.cat, des del qual es podrà seguir el progrés dels lectors. La faceta digital no es queda aquí, sinó que els que s’estimin més llegir en pantalla podran llogar els llibres en format e-book en lloc de paper.

Qui aconseguei­xi completar el repte segellant cadascuna de les dotze caselles del passaport entrarà en un concurs per guanyar un viatge que serà de quatre persones en el cas de la categoria infantil i de parella en el cas dels adults.

 ?? GUILLEM ROSET / ACN ?? Qui presenti totes les caselles segellades haurà guanyat el repte
GUILLEM ROSET / ACN Qui presenti totes les caselles segellades haurà guanyat el repte

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain