La Vanguardia (Català)

Sanfeliu deixa Ysios i crearà un fons de 60 milions

Asabys s’especialit­zarà en capital llavor i tecnologia mèdica

- MAR GALTÉS

Onze anys després de cofundar Ysios Capital, Josep Lluís Sanfeliu ha pactat la seva sortida de la gestora, que es produirà el proper mes de juliol, per emprendre un nou projecte al sector. Segons confirma Sanfeliu, la seva nova firma d’inversió es dirà Asabys Partners i s’especialit­zarà en projectes de biotec en fases inicials, en tecnologie­s mèdiques i en projectes d’innovació en salut. Asabys tindrà la seva seu a Barcelona; ben aviat s’hi incorporar­à una sòcia, i comptarà amb un equip d’inversió, en total cinc persones, tots del sector, explica. La seva intenció és aconseguir 60 milions d’euros, de fons institucio­nals i family offices, amb la idea de començar a invertir-los en el quart trimestre d’aquest any: en total, en unes 12-14 empreses en els pròxims quatre o cinc anys. La idea per a Asabys és invertir el 70% en projectes d’Espanya, i un 30% fora, “amb el focus al Regne Unit i Israel”.

En el lloc del consell de quatre empreses participad­es que ara ocupava Sanfeliu, Ysios estarà representa­t a partir d’ara per Raúl Martín-Ruiz, director d’inversions d’Ysios, o per Karen Wagner, sòcia de la gestora.

“Aquesta decisió té a veure amb un procés natural. El futur enfocament d’Ysios cap a la biomedicin­a deixa una oportunita­t per iniciar una cosa nova”, explica Sanfeliu. Ysios va decidir que el pròxim fons, el tercer, que està en fase de preparació, s’especialit­zarà en companyies de biotecnolo­gia que desenvolup­en nous fàrmacs, explica Joël Jean-Mairet, soci cofundador d’Ysios, que continua al capdavant de la gestora juntament

Els quatre socis d’Ysios preparen un tercer fons especialit­zat només en nous fàrmacs

amb Cristina Garmendia, Julia Salaverría i Karen Wagner. Centrat en empreses terapèutiq­ues, “Ysios tindrà més pulmó per acompanyar les empreses en la seva maduració i fins a la desinversi­ó”, expliquen.

“Hi ha una gran oportunita­t a Espanya en biofàrmacs i tecnologie­s mèdiques, i tota iniciativa ajuda a augmentar la capacitat de bones operacions”, afegeix Garmendia. “En aquest sector és habitual coinvertir”, afegeix Salaverría. Ysios Capital, fundat el 2008, gestiona 191 milions d’euros a través de dos fons; al desembre va moure la seva seu social a Sant Sebastià.

 ?? MARC VÍCTOR RODRÍGUEZ / LV ?? Garmendia, Jean-Mairet, Sanfeliu, Wagner i Salaverría
MARC VÍCTOR RODRÍGUEZ / LV Garmendia, Jean-Mairet, Sanfeliu, Wagner i Salaverría

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain