En­ca­ra més No­va York

La Vanguardia (Català) - - SUMARI -

No­va York des­pla­ça Lon­dres com a cen­tre fi­nan­cer glo­bal, se­gons els in­di­ca­dors que cons­ta­ten la pèr­dua d’atrac­tiu de la ca­pi­tal bri­tà­ni­ca.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.