EL KENNEDY QUE NO VA SER

La Vanguardia (Català) - - SUMARI -

La pel·lí­cu­la El escán­da­lo Ted

Kennedy re­crea l’ac­ci­dent que va tan­car la Ca­sa Blan­ca a l’úl­tim Kennedy.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.