Un re­llot­ge amb po­ders

La Vanguardia (Català) - - SUMARI -

L’Ad­mi­nis­tra­ció d’Ali­ments i Fàr­macs dels Es­tats Units (FDA) ha apro­vat l’ús de l’Ap­ple Watch com a elec­tro­car­di­ò­graf.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.