L’es­quer­ra eter­na

La Vanguardia (Català) - - INTERNACIONAL -

A la fes­ta de ‘L’Hu­ma­ni­té’, al nord de Pa­rís, hi van ve­te­rans de ve­lles ba­ta­lles i jo­ves con­tra­ris a les po­lí­ti­ques li­be­rals del pre­si­dent Em­ma­nu­el Ma­cron

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.