NOTÍCIES

La Vanguardia (Català) - - SUMARI -

Vuit ac­ti­vis­tes s’en­fron­ten a qua­tre anys de pre­só pel boi­cot a un can­tant si­o­nis­ta en el Ro­to­tom.

Una ex­pro­pi­a­ció dei­xa­rà al des­co­bert un gran po­blat ibè­ric.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.